Tagalog
Ano ang wealaa waaree?
Ang wealaa waaree ay isang organisasyon na tumutulong sa mga dayuhan at mga batang naninirahan sa Japan.
Ang wealaa waaree ay handang tumulong sa pamamagitan konsultasyon sa telepono gaya ng problema sa pamumuhay at problema sa batas ,maaari ding mag interprete at translation.
Ang wealla ay oras ,waaree ay daloy na ninanais na ang maging maganda ang takbo ng buhay gaya ng ilog na walang tigil sa pagdaloy upang maibsan ang problemang hinaharap at nais makatulong para sa magandang kinabukasan.
Hindi lamang para maghintay mabilis na aksyon upang malutasan ang problema.
Ang organisayon na ito ay handing tumulong sa mga problemang hinaharap ng mga migranteng dayuhan gaya ng human trafficking ,domestic violence(dv),visa satatus,pagpapalaki sa anak at mentality problem gaya ng problema sa lenguahe o salita at kultura.
Ang wealaa waaree ay handang tumulong gaya ng pagsama ng interpreter sa mga pampublikong lugar gaya ng social welfare ,hoterasu,law office,family court ,ospital at maari din kaming magtranslate.
Ang alituntunin ng wealla waaree ay hindi lamang ang pagtanggap ng konsultasyon kundi ang mabilis na pag aksyon upang mabigyan ng kalutasan ang hinaharap na problema.

ANG AKTIBIDAD NG WEALLA WAAREE
Konsultasyon sa telepono (Yorisoi Hotline)
(Tel. no.)0120 279 338 Ang pagtawag ay libre sa buong bansa.
Para sa mga dayuhan,pindutin ang (2) pagkatapos marinig ang guidance.
WEBSITE http://279.338.jp/yorisoi/foreign/index.html
Ang hotline na ito ay libre kahit sa ang lugar ng Japan.Kung nakakaranas ng DV,rape ,sakuna o hindi inaasahang sakuna.makipag ugnayan po lamang kami ay inyong kaagapay para kayo ay matulungan.
Maaring makipag ugnayan sa mga lenguahe gaya ng Thai,Korean,Chinese,Malaysia,Tagalog,Espanyol,Portuguese,English.
Emergency contact no.080 2337 4085 / 080 2562 9878
INTERPRETATION SUPPORT
Kung hindi makapunta sa social welfare office,law office dahil sa hindi marunong ng salitang hapon kung kinakailangan ang interpreter ,maari ka naming samahan ng wealla waaree staff upang matulungan.
Maaring magpainterprete sa salitang Thai,Korea,Chinese,Malaysia,Tagalog,Espanyol,Portuguese,English,Tagalog.
TRANSLATION
Maari ding magpatranslate ng mga kinakailangang statement.
Maraming salamat po.